Onsdag den 28. Februar 2018 kl. 19.30 i Grøndalscenteret, Grøndalsvej 1 A, Ulbjerg, 8832 Skals


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erik Sten Nielsen, Claus Skov og Kirsten Starbæk. Kirsten ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter: Anton Schmidt Hansen og Ole Stisen. Anton ønsker ikke genvalg.
8. Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard   
9. Valg af medlem til Viborg Landsbysammenslutning. På valg er Erik Sten Nielsen. Han ønsker           genvalg.
10.  Indkomne forslag
11. Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lokalrådet er vært med kaffe, te og brød
Mød op, alle er velkomne

1
0
1
s2smodern