Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ulbjerg-egnens Lokalråd


Tirsdag den 23. februar kl 19.30 i Ulbjerg Forsamlingshus

Generalforsamlingen starter med en orientering om Viborg Landsbysammenslutning.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent.
  3. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
  4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingent.
  6. Valg af bestyrelses medlemmer.
           På Valg er: Claus Skov, Erik Sten Nielsen,  Kirsten Starbæk. De opstillede er villige til genvalg.

Valg af to suppleanter: Anton og Emil
Valg af to revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorup
 

Indkomne forslag:
 

1. Lokalrådet indstiller til generalforsamlingen, at Lokalrådet kan udvides til mellem 5 og 7 medlemmer.

2. Ulbjerg Lokalråd stiller forslag om, at Ulbjerg lader sig repræsentere i Viborg Landsbysammenslutning og at repræsentanten sidder i Ulbjerg Lokalråd.

 

10. EVT

 

 

1
0
1
s2smodern
Gå til toppen