Udsæt den vigtige beslutning om skolestrukturen et år i stedet for at haste noget igennem

Derfor kan en øvelse være at "klasseoptimere", som det kaldes, og det kan man gøre ved at lave større skoledistrikter og lade nogle skoler kun tage sig af de mindste børn, mens andre samler de større.
I det gamle udvalgs forslag finder man blandt andet en idé om, at skolen i Ulbjerg kun skal have børn fra 0.-3. klasse. Det er ikke faldet i god jord på de kanter, og folk med tilknytning til byen mødte da også talstærkt op i Tinghallen alle iklædt grønne T-shirts med et påtrykt budskab om ikke at skære i den i forvejen lille skole.
Den større delegation fra Ulbjerg var mødt op for at vise sin støtte til den lokale skole. Foto: Ole Bjærge.
Det er jo bare et skjult forslag om at lukke vores skole. For det er klart, at det forringer skolen, hvis der kun skal gå børn fra 0.-3. klasse. Så vil folk ikke flytte til byen, og mange vil vælge et andet skoletilbud. Så kan politikerne sige: Vi lukker ikke jeres skole, det gør I jo selv, når I ikke vælger det til, sagde Søren Larsen fra Ulbjerg.
Søren Larsen frygter for Ulbjergs fremtid, hvis skolen kun skal rumme de alleryngste elever. Foto: Ole Bjærge

Læs hele artiklen på Viborg Stifts Folkeblad