Skal ULBJERG ende som en by i afvikling - STORMØDE

Kom til stormøde på MANDAG den 4. APRIL kl. 19.30 i Ulbjerg Forsamlingshus!! 
Skolen er hele byens hjerte og er altafgørende for foreningsliv, erhverv og bosætning – Skal ULBJERG ende som en by i afvikling med usælgelige huse og forfald?

Mød op – det er vigtigt!