Er det tegn på skoleafvikling og lukning af børneinstitutioner i 'udkants-Viborg'?

Man kan undre sig over, at mange af de politikere, som blev valgt ind i byrådet i Viborg, blev valgt ind på uændret skolestruktur, og så deltager man i et ”dialogmøde” med de selvsamme politikere, som så fremlægger afviklingen af institutioner i de små samfund.
Hvad vil det betyde for Ulbjerg? Der er mange elever, som skal på en bustur til andre byer og bruge deres værdifulde tid på transport. Hvad så med børnene fra børnehaven? Ja, her skal forældre så til at køre med dem, måske endda i den modsatte retning end deres arbejdspladser. Er det bæredygtigt?
Har politikerne mon tænkt over, at der er kortere for skoleelever fra Ulbjerg til Fjelsø Friskole og til Gedsted Skole end til skolen i Skals? 
Og skal man så til at køre med de små, så er Bjerregrav Friskole heller ikke af vejen. Er det mon taget med i beregningerne fra politikerne?
Man har egentlig indtryk af, at børne- og ungdomsudvalget er blevet udpeget til at tage skraldet for tidligere spareplaner, som nu igen er taget op af mølposen.
Der fremlægges forslag om massive besparelser og lukninger i landdistrikter, hvor børnetallet ganske vist er lavt lige nu, men dog stigende i de kommende år, og i samme åndedrag, som besparelserne, så tales der om nybygning af stor børneinstitution i bl.a. Lupinmarken til 56 millioner kroner. Børne- og ungdomsudvalget mente ikke de to ting hang sammen – besynderligt!
Hvilke konsekvenser vil en så drastisk besparelse betyde for Ulbjerg? Vi har et rigt foreningsliv, som bygger på vores børn og alle de frivillige, som yder en indsats for vores skole og børn. Det vil først gå ned ad bakke, og så dør fællesskabet ud til sidst.
Der er ydet en enorm frivillig indsats for at samle penge ind til vores multihal og svømmebad, til vores stadion og nyt klubhus. Der er arrangementer til at vedligeholde vores bysamfund. Der kæmpes for resultater, og frivillige samler flasker ind, fordi panten kan bidrage til vores faciliteter. Alt det, Ulrik Wilbek så smukt betegnede som ”Ulbjerg-modellen”, da han indviede idrætsforeningens nye klubhus.
Alt det vil gå i stå, hvis forældre skal bruge deres tid på dyre og tidsrøvende transporter af deres børn ud af byen til institutioner langt væk og børnene mister relationer til nærmiljøet.
Hvad med at borgmester Ulrik Wilbek og byrådet tog arbejdstøjet på og samlede flasker ind i Viborg by og lavede en masse frivilligt arbejde, for at skrabe penge sammen til byen, som vi gør her i Ulbjerg. Så vi ikke igen skal være syndebuk for en forfejlet holdning om ”udkants Viborg” i det nyvalgte byråd.
Jens Peter Christensen, Grøndalsvej 5, Ulbjerg