Massiv opbakning mod skolelukning i Ulbjerg

De politiske udspil om lukning af Ulbjerg Skole, har fået Ulbjerg Lokalråd og en aktiv borgergruppe til at handle hurtigt.Mandag aften var der indkaldt til stormøde i Ulbjerg Forsamlingshus, hvor mere end 120 borgere var mødt op. Formålet var at klarlægge mulighederne for Ulbjerg Skoles fremtid – helst som kommunal folkeskole eller alternativt som friskole.
”Der har været en enorm opbakning. Alle vil gerne være sikre på at kunne bevare en skole i Ulbjerg. Vi står sammen og en bevarelse af den nuværende kommunale folkeskole har absolut førsteprioritet, men hvis det bliver aktuelt, er der gode muligheder for at etablere en friskole,” siger formand for Ulbjerg Lokalråd, Jesper Steenfeldt Laursen og tilføjer: ”Vi er et aktivt lokalsamfund der er vant til at kæmpe for at se resultater, men vi forventer også en fair behandling fra vores byrådspolitikere.
”Allerede da første oplæg fra Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune varslede skolelukninger og da Ulbjerg Skole stod på listen over lukningstruede skoler, gik alarmklokkerne straks i gang i byen.
”Det drejer sig om vores børn, vores skole og hele vores lokalsamfund. Det vil få kolossale konsekvenser for både bosætning, erhvervsliv og ikke mindst vores aktive foreningsliv, hvis vi mister vores skole. Vores børn bliver gidsler i et politisk spil hvor økonomi vejer tungere end trivsel og det gode børneliv,” siger Jesper Steenfeldt Laursen.
Et af de overordnede formål med mødet var at kortlægge, hvad plan A og B skulle være – og hvad med plan C, hvis de to første ikke lykkes?Aftenens første indlæg kom fra den samlede skolebestyrelse for Skolefællesskabet Skals – Ulbjerg. Opfordringen herfra var klar – at plan A skal være en skole i Ulbjerg præcis som vi kender den i dag med elever fra 0. – 6. årgang i 4 samlæste klasser samt bevarelse af Børnehaven Møllebakken. Meddelelsen om at skolebestyrelsen arbejder for et uændret skoletilbud i Ulbjerg, udløste straks en stor klapsalve fra de mange fremmødte, der samtidig tilkendegav fuld opbakning til plan A.
Plan B: Friskole? 
Casper Mogensen og Søren Larsen fra arbejdsgruppen for bevarelse af Ulbjerg Skole fortalte om mulighederne for at etablere en friskole, uagtet at de også langt ville foretrække den nuværende kommunale folkeskole. Blandt mødedeltagerne var der udbredt enighed om at Plan A var at foretrække, men HVIS det skulle blive nødvendigt, er der stor opbakning til en friskole.

Under mødet blev der debatteret forskellige løsningsmuligheder og særligt bekymringerne om lang transporttid i bus og svære vilkår for børnenes lokale fritidstilbud fyldte meget. Bekymringerne går ligeledes på at mange børn vil helt eller delvist miste kontakten til lokalsamfundet og det større fællesskab. Et emne, der også fyldte meget blandt de mange kommentarer, var politikernes brudte valgløfter og følelsen af at der foregår et politisk overgreb, ligesom der blev udtrykt undren over Landdistriktsudvalgets rolle i processen, når de nu som årets tema arbejder med ”Børn og unges trivsel i landdistrikterne” – ”Hvad nytter det, at det ene udvalg arbejder for fremskridt og trivsel i landdistrikterne når et andet med besparelser og skolelukninger skaber afvikling”, lød det det blandt andet fra salen.
Konklusionen på mødet blev, at plan C indtil videre er unødvendig, med den imponerende opbakning til såvel plan A som til plan B.
Ulbjerg Lokalråd og andre af byens foreninger møder talstærkt op til Landdistriktskonferencen i Tange og håber på opbakning herfra, så det gode børneliv fortsat kan trives, også selvom man er bosat i Ulbjerg.