Skal det gode børne- og familieliv kun prioriteres indenfor Viborg byskilt?

Når man stiller op til kommunalvalg for at gøre en forskel i udviklingen af Viborg Kommune. For børnene. For det frie valg til familierne, for erhvervslivet, kulturlivet og foreningslivet forventer jeg en helhjertet forsøg!
Jeg har forventninger til mine folkevalgte politikere og som borger i Viborg Kommune, at der er fokus på udvikling i og af hele kommunen – både i byen og i landdistrikterne. Jeg forventer at vores politikere har fokus på hvordan de kan bidrage til at skabe udvikling og attraktive landområder, som der igennem valgkampen var masser af fokus på.
”Viborg kommune skal i de kommende år være den foretrukne tilflytningskommune i det centrale Jylland. Vi skal være garant for det gode børne- og familieliv og vores folkeskole skal være det naturlige førstevalg for alle.”
”Vi skal sikre liv og service i kommunens store opland. Bevare et spirende foreningsliv og gøre det endnu mere attraktivt at være frivillig”
”Kommunen skal være i synergi og vi skal sikre attraktive landområder»
«… attraktive og velfungerende daginstitutioner, skole, kultur og fritidstilbud i hele Viborg Kommune – både i byen OG i landdistrikterne»

Jeg forventer – mine børn forventer (!) at det gode børneliv skal varetages i hele Viborg kommune – og at det får de bedste vækstbetingelser. Er det kun ved klasser på minimum 24 elever at dette sker?
Jeg har en forventning om at man kigger på behov for store og for små skoler. For skoler uden for Viborg byskilt. For de kan hver især noget forskelligt. Jeg forventer som minimum, at man som politiker og som formand for Børne og Ungeudvalget, Katrine Fusager Rohde (V) sætter sig ind i hvordan klassefordelingen på Ulbjerg Skole rent faktisk forholder sig før man udtaler sig. At man sætter sig ind i at Ulbjerg Skole har klasseintegrering, så der ikke er klasser med fem elever, som udtalelsen hed til Vesthimmerlands Avis.
Sociale og faglige fællesskaber betyder rigtig meget for børns udvikling, og dette findes også på små skoler. Det findes på vores skole – også selvom formanden ikke selv vil sende sine egne børn på en lille skole. Hvor er det godt at der er det frie valg! Seneste besøg af SSP fra Viborg Kommune på 5./6. årgang på Ulbjerg Skole viste at der er massevis af sociale og faglige fællesskaber på trods af elevantal. For skoleåret 2020/2021 var trivslen 100% på Ulbjerg skole! Landsgennemsnittet på 91% og kommunegennemsnit på 90,6% for elever med højest trivsel.
Hvordan kan en lukning af skole og daginstitution bidrage til et attraktivt landområde, hvordan skal det sikre liv og service i kommunens store opland?
Udkastet til en hel eller delvis lukning af Ulbjerg skole og Børnehave vil have katastrofal indflydelse på økonomiske afledte effekter på det lokale erhverv, bosætning, foreningsliv. Faldende tilflytning af børnefamilier, foreninger uden børn, øget pres på og logistik for forældre, øget brændstofforbrug. Hvem skal betale for det? Det kommer byen til. Det kommer vores børn til.
Vi som lokalsamfund, gør alt hvad vi kan – men vi kan ikke gøre det alene.
Men hvor er jeg dybt taknemlig over at være en del af lige præcis det her lille lokalsamfund. Et lille lokalsamfund der med foreninger, beboere, ildsjæle – både som er bosat i og omkring og langt fra Ulbjerg, lokale sponsorer og erhverv, der endnu engang rykker tættere sammen. Tilflyttere. Børnefamilier. Enlige. Ældre. Der kæmper for trivsel og velfærd. Det er ikke første gang. Det bliver ikke sidste gang. Men vi står sammen. For vores børn. For vores foreningsliv. For vores by.

Mette Bjerregaard Sørensen, Mågevej 4, Ulbjerg.
Mor til 3, frivillig i flere lokale forening og bosat i Ulbjerg.