Trivslen på Ulbjerg Skole ligger blandt de 3 bedste i hele Viborg Kommune

Lige nu er man fra byrådets side i Viborg i færd med at lukke en skole, som har et fantastisk læringsmiljø, med stor kvalitet i undervisningen og hvor de svageste elever bliver tilgodeset, mens de dygtige elever bliver udfordret.
Eleverne har et super sammenhold, årgangene imellem, fordi der er aldersintegreret undervisning. Der bliver i et læserbrev fra Katrine Fusager Rode skrevet, at hendes børn ikke skal gå på Ulbjerg Skole, fordi der ikke er mere end 5 elever i hver klasse. Det er ikke sådan at det forholder sig. Det er fordi administrativt er nemmere med den løsning. Det er et passende antal elever i de samlæste klasser, hvor der hersker en stor faglighed. Var klassestørrelsen på 28, så ville eleverne ikke klare sig på samme måde som i dag.

Arkivfoto - Dagplejerne i Ulbjerg

Trivslen på Ulbjerg Skole ligger blandt de 3 bedste i hele Viborg Kommune, hvilket betyder at mobning ikke findes på vores skole. Eleverne er rigtig gode til at tage sig af hinanden, hvor de hjælper hinanden både i skolen, men også i fritiden, hvor Ulbjerg lige nu har et godt blomstrende foreningsliv, hvor der er en masse frivillige. Skal børnene til at tilbringe flere timer i bus, hver dag så er der ikke længere overskud til det, og Ulbjerg vil stille og roligt blive til en soveby.
Samarbejdet med Skals Skole, hvor Ulbjerg er fødeskole for overbygningselever, har gjort at eleverne mødes og kender hinanden, når 7 klasserne fra Ulbjerg og Skals slås sammen.
Jeg og min familie har efter et par år væk fra Ulbjerg igen valgt at flytte tilbage til Ulbjerg, for her er der børneinstitutioner, en skole til mine børn samt et fantastisk foreningsliv. Jeg har kendskab til flere børnefamilier, som netop har valgt Ulbjerg ud fra de samme kriterier. Hvad hvis skolen lukker, hvor mange tilflyttere til “udkants Viborg” tror byrådspolitikerne, mon der vil flytte til Ulbjerg? Og nej heller ikke til Viborg, så man er i færd med at jage kommende tilflyttere med børn væk fra Viborg Kommune i sin helhed. Jeg tror det ville være fornuftigt fra Ulrik Wilbek og resten af byrådet at bevare den nuværende skoleløsning og finde besparelser andetsteds.

Af Johnna Strømgaard Sørensen, Ulbjerg mor til 3 og frivillig i lokal forening.