Forslag til ny skolestruktur indstilles til høring

Børne- og Ungdomsudvalget har i dag behandlet et revideret forslag til en ny skolestruktur og besluttet at indstille til byrådet, at forslaget kommer i offentlig høring. En endelig beslutning om skolestrukturen skal efter planen vedtages af byrådet i november 2022.

Antallet af matrikler forbliver det samme som i dag, men med følgende ændringer i klassetrin fra skoleåret 2023/2024:
Afdeling Vestre Ringvej, Bjerringbro Skole: 0.-6. klasse
Sparkær: 0.-3. klasse
Ulbjerg: 0.-3. klasse

Læs mere