Borgermøde

Vi SKAL vise politikerne at forslaget til ny skolestruktur ikke er tilfredsstillende - Det vil ødelægge langt mere end børnenes skoler - **Foreningsliv, Bosætning og Landsbyudvikling i hele Fjordklyngen vil blive ramt hårdt! **
Det er vigtigt at møde op til Borgermødet i Skals Hallen tirsdag, den 7. juni 2022 kl 19.00
Sæt kryds i kalenderen og del opslaget - Sammen er vi stærkere!