Høring Forslag til Tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring.

Forslag til Tillæg nr. 35 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om separatkloakering af et område i Ulbjerg samt etablering af bassin og spildevandsledninger.

Læs mere