GENERALFORSAMLING I ULBJERG LOKALRÅD 

Mandag den 11. marts kl. 19:30 i Grøndalscentret, Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingentet
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: - På valg er Christina Ambrosius (modtager genvalg), Jesper S. Laursen (modtager genvalg), Annelie B. Krogh (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af kasserer udenfor bestyrelsen
 9. Valg af to revisorer
 10. Valg af medlem til Viborg Landsbysammenslutning – VibLand (valget gælder for ét år)
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Lokalrådet er vært ved øl og vand.    

Alle er velkomne!