Til alle i Ulbjerg og omegn!

Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune, har besluttet at igangsætte en proces omkring udvikling af mødesteder i landdistrikterne efter princippet "færre, men bedre kvadratmeter".

Dette kan få afgørende betydning for fremtidens mødesteder i Ulbjerg.

Landdistriktsudvalget ønsker at investere i samlingssteder og gøre dem økonomisk bæredygtige på lang sigt. Samtidig forudsætter det lokal vilje til at udvikle nyt og villighed til reduktion af fælles indendørs mødesteder.

Ulbjerg Lokalråd anser det for særdeles vigtigt, at alle parter høres og har mulighed for at komme med idéer og ønsker.
Vi ønsker et bredt samarbejde mellem de enkelte mødesteder, brugerne og Viborg Kommune.

Derfor inviteres I til møde i Ulbjerg Forsamlingshus mandag den 29. januar kl. 19.00.
Det er utrolig vigtigt at vi nu står sammen om at skabe rammerne for fremtidige aktiviteter i Ulbjerg.
Landdistriktsudvalget ønsker i høj grad at processen bliver et samspil og et samarbejde mellem kommune og lokalsamfund, som skal ende med en konkret handleplan.


Vi ser frem til at se jer – alle er velkomne.


Med venlig hilsen

Jesper Steenfeldt Laursen, pva. Ulbjerg Lokalråd.