Kloakseparering i Ulbjerg

Energi viborg Spildevand PowerPoint Ulbjerg august 2023

Energi Viborg Vand A/S separatkloakerer på vejene Borgergade, Enebærvej, Grøndalsvej, Grønningen, Skovgaardsvej, Skrænten, Stadionvej, Sundstrupvej, Villavej og Ågade i Ulbjerg.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenørfirmaet Jokumsen A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet CS-Consult ApS.

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

3-7-3_T01.2A_Afløbsplan_Sundstrupvej_20230613.pdf
3-7-4_T01.3_Afløbsplan_Grøndalsvej mfl_20230531.pdf
3-7-5_T01.4_Afløbsplan_Borgergade_20230531.pdf
3-7-6_T01.5_Afløbsplan_Skrænten mfl_20230531.pdf
3-7-7_T01.6_Afløbsplan_Enebærvej mfl_20230531.pdf

Projektperiode
Gravearbejdet forventes påbegyndt i Sundstrupvej ved renseanlægget, hvorefter der opgraves i vejene Grøndalsvej og Grønningen, som forventes færdiggjort i 2023. Herefter graves der videre i Skovgaardvej, Borgergade, Skrænten, Stadionvej, Enebærvej og Villavej, hvilket forventes at foregå det meste af 2024. Der ligges nye Ø200-Ø250 mm spildevandledninger og nye Ø200-Ø900 mm regnvandsledninger i vejene. Efter kloakarbejderne i byen, skal der udgraves et nyt regnvandsbassin ved renseanlægget. Den endelige placering af denne er fortsat ikke fastlagt, men bliver enten øst eller vest for renseanlægget. Udover etablering af regnvandsbassinet, skal det eksisterende renseanlæg nedlægges og der skal i stedet sættes en ny pumpestation. Fra denne etableres en ny afskærende trykledning frem til Nr. Rind.

Tidsplan

Afspærring
I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle skilte- og afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering
I uge 29 vil de første ejendomme på bl.a. Sundstrupvej og Grøndalvej blive fotoregistreret. De resterende ejendomme vil blive fotoregistreret løbende, som graveholdet nærmer sig. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma CS-Consult ApS.