Ulbjerg Lokalråd har holdt møde med skov- og landskabsingeniør Karen Glerup Nielsen fra Viborg Kommune og borgere fra Bakken og Ternevej vedrørende skovstykket langs Løgstørvej, øst for Bakken og Ternevej.

Viborg Kommune foretog i januar 2021 en kraftig udtynding på arealet, ligesom de tomme byggegrunde for enden af Bakken blev helt ryddet for beplantning.
Efterfølgende er der ikke sket yderligere. Der har gentagne gange været væltede træer efter stormvejr og arealerne fremstår ikke i vedligeholdt stand.

På mødet blev der drøftet forskellige muligheder for områdets fremtid. Karen Glerup Nielsen understregede, at udtyndingen havde været en uundgåelig nødvendighed, grundet mange års manglende pasning.

Udfaldet blev, at kommunen planlægger at foretage beplantning langs Løgstørvej og efter behov supplere inde i skoven.
Beplantningen påbegyndes senest i foråret 2024.

Desuden undersøges muligheden for at foretage beplantning / skovrejsning på hele byggegrunden syd for Ternevej 11 og endvidere lave et vandrespor gennem beplantningen. I den forbindelse blev der også ytret ønske om, at Viborg Kommune varetager græsslåning på stien fra Bakken 37 til Ternevej.

I tilfælde af helt eller halvt væltede træer ved gangstien gennem skoven eller ud over autoværnet langs landevejen kontaktes kommunens driftsafdeling mhp. oprydning.

Vi afventer på nuværende tidspunkt en tilbagemelding fra Viborg Kommune.