Tirsdag den 7. marts kl. 19:00 i Grøndalscentret, Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingentet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: - På valg er Kurt Johansen (modtager genvalg), Gabrielle Bruun
(modtager ikke genvalg), Joe Wingard (modtager ikke genvalg)
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af to revisorer (Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard)
9. Valg af medlem til Viborg Landsbysammenslutning – VibLand (valget gælder for ét år)
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Vi har de kandidater vi skal bruge til bestyrelsen, så mød endelig op og hør mere om Lokalrådets arbejde.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lokalrådet er vært ved øl og vand.

Alle er velkomne!