Ulbjergs præst rykker til Sjælland

Ulbjergs, Lynderups og Låstrups sognepræst gennem de seneste 13 år, Ulrik Pilemand, forlader her i løbet af efteråret/vinteren sit embede for at tiltræde et nyt i Tibirke/Vejby Sogn i Nordsjælland.

Dermed mister ikke bare de tre kirker en afholdt præst, men lokalsamfundet i ikke mindst Ulbjerg også en af sine ildsjæle.
Det er da også med beklagelse, at menighedsrådsformand Erik Thorgård har modtaget meddelelsen om, at man nu skal have ny præst.
»Det er vi godt nok meget trætte og kede af. Ulrik har været en rigtig god præst, og han har på alle måder været et stort aktiv for lokalsamfundet, så vi kommer virkelig til at savne ham. Det bliver et stort tab, men så må vi jo håbe, at vi kan finde en lige så god afløser, men det bliver da svært,« siger Erik Thorgård.
Ulrik Pilemand har udover præstegerningen blandt andet været primus motor i etableringen af filmklubben Nord for Paradis, hvis film vises i konfirmandstuen på præstegården, hvor også filmene i den landsdækkende dokumentarfilmorganisation Doxbio vises, og han har de seneste par år også været meget aktiv i arbejdet med at få Ulbjergs friluftsbassin genetableret.

Familiære årsager
Det har da heller ikke været en nem beslutning for den populære præst at skifte embede.
»Det er da vemodigt at skulle sige farvel til et samfund og en menighed, som gennem 13 år har været en så vigtig del af min og min families hverdag.
Det er da vemodigt, det er det helt sikkert, men beslutningen er velovervejet,« siger Ulrik Pilemand, der peger på familiemæssige årsager til flytningen til Nordsjælland.
»Både mine forældre, mine søskende og deres børn bor indenfor en radius af en god halv time fra mit nye embede, og det er baggrunden for, at jeg nu forlader Ulbjerg, som jeg da helt sikkert kommer til at savne.
Jeg har haft en rigtig god menighed, et rigtig godt menighedsråd og været del af et dejligt lokalsamfund, så det bliver da også trist at skulle sige farvel,« siger Ulrik Pilemand.
Det ligger endnu ikke helt fast, hvornår han tiltræder i det nye embede, men sandsynligvis omkring 1. december, og der er planlagt en afskedsgudstjeneste i Ulbjerg med efterfølgende reception 6. november.

Kilde: Ugeavisen Møldrup