Plan for boligudstykning laves om

Uklarhed om boligområde i Ulbjerg får Viborg Kommune til at sløjfe gammel lokalplan til fordel for en ny.
 
- Det er handler om at få skabt klarhed om lokalplanen.
Det siger formand Johannes Vesterby (V) om teknisk udvalgs beslutning om, at der skal laves en ny lokal- og udstykningsplan for boligområdet Fjordglimt i Ulbjerg.
Den gældende lokalplan nr. B.22.36-86 for boligområdet er fra den gamle Møldrup Kommunes tid. Dog blev udstykningsplanen ændret i 2010, da Ulbjerg var blevet en del af Viborg Kommune. Den gang blev nogle af grundene gjort lidt større.
Beslutningen om nu at "kigge på det med friske øjne", som Johannes Vesterby siger, udspringer af, at et ægtepar i november sidste år meldte sig som interesseret i at købe en grund i Fjordglimt-området.
I den forbindelse blev kommunen opmærksom på, at udstyknings-ændringen fra 2010 ikke var i overensstemmelse med lokalplanens principper. Derfor reviderede forvaltningen i januar i år udstykningsplanen, så den passede med lokalplanen, og så der kunne byggemodnes fire nye grunde.

Beboer-protester
Men den reviderede udstykningsplan fik en række husejere på Fjordglimt til at protestere. De mente, at den nye plan stred imod de forudsætninger - blandt andet udsigtsforhold - de i sin tid havde købt grund og bygget hus ud fra.
Desuden pegede de også på, at der ifølge Viborg Museum kan være arkæologiske interesser i området, som der ikke er taget nok højde for, selv om en del af lokalplanområdet på i alt 77.000 kvadratmeter er friholdt som grønt område blandt andet af den årsag.
Viborg Kommune har selv opdaget, at udstykningsplanen fra 2010 ikke passer sammen med, at der i lokalplanen står, at der ikke må bygges tættere på et vandløb kaldet Møllebækken.
Den kommunale forvaltning konkluderer dog, at det ikke er muligt inden for den gældende lokalplan at lave de begrænsninger for nybyggeri, som de nuværende beboere i Fjordglimt-området ønsker. Det fordrer en ny lokalplan - hvilket byrådspolitikerne altså har besluttet at få udarbejdet.

Vil i dialog
Johannes Vesterby understreger, at lokalplanen ikke bliver lavet om på grund af utilfredshed med den nuværende, men altså som følge af "uklarheder". Og at det i øvrigt er i tråd med en overordnet beslutning i det politiske udvalg om at revurdere gamle lokalplaner, hvis de ikke er tidssvarende.
Samtidig pointerer han, at den nye lokalplan ikke vil betyde, at der ikke kan bygges mere i Fjordglimt-området, som i øjeblikket rummer 15 husstande, men som - i hvert fald målt på arealet - har plads til dobbelt så mange.
Under alle omstændigheder kommer både ægteparret, der søgte sidste år, og eventuelt andre interesserede nybyggere til at vente et stykke tid på at kunne gå i gang. Kommunen forventer først at have vedtaget den nye lokalplan "umiddelbart inden sommerferien 2018".Inden selve planlægningen går i gang vil kommunen "i dialog" med både de nuværende Fjordglimt-beboere og med Ulbjerg mere generelt - eksempelvis lokalrådet. Under selve lokalplan-processen med medfølgende offentlig høring er et borgermøde også en mulighed.

Kilde: Viborg Stifts Folkeblad