God opbakning til borgermøder om Fjordklyngen

Mange borgere har giver deres besyv med på seks borgermøder om den kommende områdefornyelse i Fjordklyngen.

Der har været en god interesse for at komme med input til den kommende områdefornyelse i Fjordklyngen.
Her er der mandag, tirsdag og onsdag i denne uge holdt borgermøder, hvor der blev orienteret om den kommende områdefornyelse i området, der tæller landsbyerne Skals, Ulbjerg, Nr. Rind, Skringstrup, Sundstrup og Låstrup.
Mandag aften var der møde i Nr. Rind med omkring 40 fremmødte borgere, og samme aften mødtes cirka 35 i Sundstrup. Tirsdag aften var 80 mødt frem til borgermøde i Låstrup, og i Ulbjerg deltog omkring 30 i mødet. Endeligt sluttede denne første del af borgerinddragelsen i hele områdefornyelsen onsdag aften med borgermøder i Skals og Skringstrup, hvor henholdsvis 150 og 30 borgere deltog.
"Vi er meget positive over det gode engagement, der har været til alle møderne. Borgerne har være utrolig arbejdsomme, idérige, og snakken under workshoppen har været enorm. Der er stolthed hos borgene over at bo i Fjordklyngen, og i alle byer har man sørget for, at møderne er blevet mere end et info- og workshopsmøde. Det har været aftener, hvor borgerne har brugt tid på at lytte til hinanden, hygget og talt om lokale udfordringer og sammenhænge i Fjordklyngen," lyder det fra arkitekt Therese Agerkilde fra planafdelingen hos teknik- og miljøforvaltningen. Hun er kommunens projektleder for områdefornyelsen.

Ni millioner klar
Der er ni millioner kroner klar til områdefornyelsen i Fjordklyngen fra både stat og kommune. I ansøgningen om støtte fra staten udpeges Kulturcenter Værestedet i Låstrup med sin placering i midten af området som et sted, der skal udvikles endnu mere til gavn for alle indbyggere og gæster i Fjordklyngens område. Her foreslås det i ansøgningen, at der laves en naturlegeplads. Også renovering af en række stier, nye stiforløb, kajaklandeplads ved Skals, friluftsscene ved Spejderklinten og shelters og udkigstårn ved Kærby Bakke er blandt de konkrete projekter i ansøgningen til ministeriet.
Men der er altså plads til flere og nye idéer fra de input, der er kommet fra borgerne på de seks borgermøder.
Fjordklyngen er et resultat af et forsøgsprojekt for landsbyudvikling, og visionen er, at man gennem samarbejde, udvikling, koordinering og fælles markedsføring kan ændre afvikling til udvikling og gøre hele Fjordklyngens område til et nyt fyrtårn i Viborg Kommune, som det hedder i Fjordklyngens ansøgning til Ministeriet for by, bolig og landdistrikter.
Tidsplanen for områdefornyelsen er, at man i januar næste år er klar til at præsentere planen for områdefornyelsen i hele området, og programmet ventes godkendt i maj 2018. Anlægsarbejdet forventes gennemført fra 2019 til 2022, hvor områdefornyelsen afsluttes efter fem års arbejde.

Kilde: Viborg Stifts Folkeblad