Ulbjerg-Lynderup Lokalhistoriske Arkiv samlede 40 til generalforsamlingen

Ved årsmødet i Ulbjerg-Lynderup Lokalhistoriske Arkiv kunne formanden Niels Studstrup glæde sig over en velfungerende hjemmeside, der nu bl.a. indeholder næsten 1500 billeder.

Godt 40 deltagere var forleden mødt op til den årlige generalforsamling i Ulbjerg-Lynderup Lokalhistoriske Arkiv på Grøndalscentret i Ulbjerg. Her kunne foreningens formand, Niels Studstrup, fortælle, at arkivet - bl.a. med hjælp fra to frivillige - er inde i en god gænge, og at man løbende opsamler og arkivere historie og nyheder af lokalhistorisk interesse.

Ulbjerg-Lynderup Lokalhistoriske Arkiv havde om formiddagen før aftenens generalforsamling besøg af 47 børn fra Ulbjerg Skole. De var med deres lærere på "studiebesøg" på arkivet. Ligeledes er Ulbjerg-Lynderup Lokalhistoriske Arkiv kommet godt ind i den digitale tidsalder med en hjemmeside, der efterhånden indeholder tæt på 1500 billeder samt en opdateret facebook-profil.

Niels Strudstrup opfordrede i den sammenhæng folk til at melde sig ind i gruppen og lægge billeder og andet materiale af lokalhistorisk interesse ind her. Han takkede for bidragene til Årsskriftet.- Det er dejligt, når nogen vil fortælle deres historie, vi efterlyser altid nogen, som har en historie at fortælle.160 medlemmer
- Vi er nået op på 160 medlemmer. Kontingentet er 60 kr., og så får man et årsskrift og kommer gratis med på udflugt, fortalte Niels Studstrup.

Kassereren oplæste regnskabet. Der var indtægter på 26.231 kr. og udgifter på 32.774 kr. Beholdningen er på 49.768 kr. Niels Studstrup og Peter Lund blev genvalgt, og Kirsten Sørensen blev nyvalgt, da Elsebeth Andresen ikke ønskede genvalg.

Formanden takkede Elsebeth Andresen for det arbejde, hun havde lavet, og tak til Rita for de lækker kager hun kommer med hver torsdag.

Efter kaffen kom forhenværende borgmester Gunnar Korsbæk og fortalte om det store drama vedrørende Karl Skomagers mord for mange år siden, som fandt sted ikke så langt fra, hvor Gunnar boede på daværende tidspunkt.

Kilde: Viborg Stifts Folkeblad