Trafiksikring af Ulbjerg

Vejplanerne viser hastighedsdæmpende foranstaltninger (helleanlæg ved indsnævringer+hævet flade), indsnævring af krydset ved Sundstrupvej/Ågade, tavler med 40 km/t-zone og afstribning med punkterede kantlinjer. Formålet med de punkterede kantlinjer er, at indsnævre kørebanebredden til 2 x 2,75 og samtidig skal store landbrugskøretøjer kunne køre på strækningen. Zonen med 40 km/t starter ved byskiltet på Borgergade (nordlig ende af byen) og slutter ved skolen på Ågade (ved hævet flade i den sydlige ende af byen).
 
Download PDF - klik her