Generalforsamling i Ulbjerg-egnens Lokalråd

Ordinær generalforsamling i Ulbjerg-egnens Lokalråd
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30 på Grøndalscenteret, Grøndalsvej 1 A, Ulbjerg, 8832 Skals

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er, at vi fastholder kontingentet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kurt Johansen, Gabrielle Bruun samt Joe Wingard. De modtager alle genvalg. 
7. Valg af 2 suppleanter: Jesper Laursen og Ole Stisen 
8. Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard   
9. Valg af medlem til VIBLAND. På valg er Erik Sten Nielsen. Han ønsker ikke genvalg
10. Indkomne forslag
Ulbjerg Egnens Lokalråd har et forslag om, at der ikke indkaldes til generalforsamling via kirkebladet som nævnt under § 8 i vedtægterne for Ulbjerg Egnens Lokalråd. Dette, fordi Ulbjerg Egnens Lokalråd hverken har dato eller indkaldelse klar til aflevering i oktober måned året før, som er tidsfristen for at annoncen kommer med i kirkebladet. Vi ønsker derfor at slette ”i kirkebladet” i vedtægterne.
11. Evt.
Indkomne forslag skal være Ulbjerg Egnens Lokalråd i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ulbjerg Egnens Lokalråd er vært med kaffe, te og brød. 
 
Vel mødt - alle er velkomne!