Motionssporet er Fjordklyngens røde tråd

At sige, at naturen og synene langs Fjordklyngens MTB-spor er varierede, er faktisk lidt af en underdrivelse. Det 60 kilometer lange hovedspor tager dig igennem rørskov, golfbane, på Himmerlandssien, gennem skoven i flere plantager og over hede, mark og eng. Vover du dig ud på ruten kan du med andre ord godt forvente en rigdom af oplevelser.
Det mener to af de aktive frivillige, der har stået faddere til idéen om MTB-sporet.
- Det er ikke mindst naturoplevelser, det her er møntet på, siger Tina Dahl, der sammen med Hans Kurt Tougård har brugt utallige af timer på at få projektet ført til dørs siden idéen opstod for efterhånden tre år siden.
- Det lægger ikke så meget op til at køre stærkt, og det er ikke oplagt at fræse igennem på sin mountainbike, da alle stierne går gennem eksisterende rekreativt område. Så det er en lidt anderledes måde at køre mountainbike på, fortæller Tina Dahl.

Fakta
Fjordklyngens mountainbike-spor går landsbyerne Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg. Til det 60 kilometer lange hovedspor er der knyttet en række single-tracks, som er smalle spor, hvor man kun kan færdes en af gangen. De er beregnet at give sved på panden og er af varierende sværhedsgrad og længde. Kærby Bakke
Sporet er oprindeligt anlagt til afholdelse af stafetløb, og det snor sig rundt om den nyanlagte shelterplads, hvilket gør det meget publikumsvenligt. Det ligger på en bakkeskråning, og det går derfor rigtig meget op og ned ad bakke. Lige ved siden af sporet ligger en udfordrende rock garden, en "sten-have", som absolut kun er for de mest øvede. Brugen er på eget ansvar. Kærby Bakkes rock garden er enestående på grund af sin størrelse, længde og det faktum, at der er godt med fald på. Måske er det den eneste af sin slags i Danmark.
Skansen Lige ved indgangen til sporet ses resterne af den tidligere destruktionsanstalt, kartoffelkogeri og sortercentral. Derefter følger en tur i det bakkede landskab, der virkelig giver mulighed for at få pulsen op og god fart på cyklen.
Tekniksporet I den lille, privatejede skov lige overfor Værestedet har Fjordklyngens Cykelklub indrettet et teknikspor, der må bruges af alle. Sporet indeholder flere elementer til god og spændende tekniktræning: step-ups, drops, nedkørsler, switch-backs og snævre sving. Skoven består af både gammel og nyere nåle- og løvskov samt en opgivet mark, der er sprunget i skov.
Ulbjerg Klint Sporet starter ved t-krydset i Trekroner, hvor der drejes til venstre væk fra hovedsporet. Følg den lille, græsbeklædte sti, der ender i en stejl nedkørsel til stranden. Derfra fortsættes med nord på selve stranden, der veksler i beskaffenhed alt efter vejr- og vindforhold. Nogle dage er der en fin, bred forstrand, der er fast og god at køre på, men andre gange er det nødvendigt at køre i vandkanten for at undgå det fine sand. Stranden forlades lige syd for Store Klinthøj, hvor man bliver ledt over en færist og videre langs den gamle mergelgrav.
Rastepladsen Sporet snor sig gennem den lille skov bag rastepladsen og ender i en stejl og udfordrende nedkørsel. Husk at nyde udsigten over fjorden og fjordengene, inden du påbegynder nedkørslen.
Kildedalen På kanten af Kildedalen lige i udkanten af Skals ligger den lille, privatejede skov. Sporet bevæger sig oppe på kanten med både op- og nedkørsler. Kildedalen har tidligere forsynet et nærliggende teglværk med ler, og har desuden en fortid som byens losseplads. Begge dele er dog længe siden nu. Læs infotavlen ved indgangen til sporet. I dag er Kildedalen et naturskønt område med græssende kreaturer i bunden og varieret skov langs siden, blandt andet en lille bøgeskov, hvilket ikke er så almindeligt på disse kanter.
Ydersporet Sporet går på et dige opført i 1984. Langs fjorden er der rørskov. Mod land er de afvandede arealer lidt specielle, da vandet ledes mod den naturlige vandledningsretning og ind til pumpestationen. Ved højvande i fjorden kan overkørslen over pumpekanalen stå under vand.
Skoleskoven Skoven er privatejet, men lodsejer har åbnet den for Skals' borgere, der benytter den flittigt til gå- og løbeture. I skoletiden genlyder denne skov ofte af glade barnestemmer, da Skals skole bruger skoven i undervisningen.

Hårdt nok
Det betyder dog ikke, at man ikke kan få sved på panden.
- Jo det kan man bestemt - ganske meget faktisk. Man er på hele tiden og man nyder forskelligheden. Og så kan man jo vælge efter sværhedsgrad, og er man helt vild i varmen vælge at køre singletrack-ruten flere gange, siger Hans Kurt Tougård og henviser til rutens inddeling.
Som tilføjelser til det 60 kilometer lange hovedspor er der tilføjet flere afstikkere, hvor man blandt andet kan blive udfordret på mountainbike, mens det på hovedsporet blot kræver en forholdsvis robust cykel at være med. Alt sammen kan man læse om helt ned i detaljen i den nye folder, Fjordklyngens MTB-spor, som Fjordklyngen og Spor i Landskabet står bag.
Et enestående projekt
Ud over at folderen giver det store, forkromede overblik over ruten med et ganske detaljeret kort, er den også en slags punktum for det langvarige arbejde det har været at etablere sporet.
- 99 procent af jorden, hvor sporet går igennem er ejet af private. Så det er helt enestående at det har kunnet lade sig gøre, fortæller Hans Kurt Tougård.
Så foruden at få de mange forskellige lodsejere med på idéen, har der også skullet opsættes retningspæle, opsættes kasser til foldere, tegne et detaljeret kort, udarbejdes en folder, og meget, meget andet.
- Flere lodsejere var helt med på idéen og tilbød selv at planere stien, og nærede selv et ønske om, at folk må se den natur de bor i. Men det er alt sammen under den forudsætning, at natursporet er til låns og gæsterne passer godt på det, fortæller Hans Kurt Tougård, der synes, at det har været et spændende arbejde at deltage i trods den omfangsrige størrelse.
Sporet binder dem sammen
MTB-sporet har i øvrigt før en masse positive ting med sig, fortæller de to tovholdere, der i øvrigt selv er ivrige mountainbikeryttere.
- Jeg synes, vi tit oplever, at der bliver refereret til, at "I har jo Jeres MTB-spor", når vi nævner Fjordklyngen, fortæller Hans Kurt Tougård, og Tina Dahl er enig.
- Sporet er i hvert fald en ting, vi har tilfælles, og Fjordklyngen har været en ren win-win situation for alle lokalområderne. Det helt store mål var jo oprindelig at undgå fraflytning, og at skabe interesse, så folk vælger, at slå sig ned i dette område, fortæller Tina Dahl, der også kun har oplevet positive tilbagemeldinger på MTB-sporet.
- Mountainbikere slås måske lidt med nogle fordomme, men vi gør alt hvad vi kan for at nedbryde dem. Vi passer på farten, står af cyklen og snakker, hvis vi møder nogen. Det kommer 100 procent an på hvordan man opfører sig, og der har ikke været nogen problemer selvom man både må gå, løbe, cykle og ride på stien. I virkeligheden er man interesseret i at det bliver brugt, og folk tager hensyn til hinanden, fortæller Tina Dahl.
 
Kilde: Ugeavisen