Formand kan ikke at forestille sig, at skolen i Ulbjerg skal lukke

Formanden for skolebestyrelsen for Skals-Ulbjerg skoler evner ikke at forestille sig, at skolen i Ulbjerg skal lukke. "Det vil ingen mening give", siger Thomas Madsen.
Hvis en skole med cirka 100 elever er for lille et sted i kommunen, er den det så også et andet sted?- Det vil jeg slet ikke forholde mig til. Jeg er formand skolefællesskabet Skals og Ulbjerg, og jeg har 400 elever på skolen, siger Thomas Madsen.
Om politikerne i Viborg Kommune stiller regnstykket op på samme måde vil vise sig.
Det ligger imidlertid fast, at politikerne ved de kommende budgetforhandlinger skal drøfte skolevæsenet i Viborg Kommune - herunder den struktur, hvorunder det skal indordne sig - og en del af drøftelserne vil komme til at handle om skolestrukturen i Fjends.
I første omgang.
Udsigten til, at der i løbet af de kommende otte år vil være cirka 900 færre børn i den skolepligtige alder i Viborg Kommune, har fået politikerne til at rykke frem i sæderne.
Venstre har - støttet af Socialdemokratiet - spillet ud med et konkret forslag om at lukke skolen i Sparkær, fjerne overbygningen i Mønsted og bygge en ny skole i Stoholm blandt andet for penge, der er afsat til renovering af den nuværende skole i byen - 30 millioner kroner for at være mere præcis.
Den socialdemokratiske formand for børne- og ungdomsudvalget, Per Møller Jensen, har i samme ombæring lanceret nogle af sine egne visioner for skolernes fremtid i kommunen.
De går blandt andet på, at skoler som minimum skal have mellem 120 og 130 elever, og betragter man skolen i Ulbjerg som én skole, vil den om otte år - ifølge prognoserne - have 80 elever. Nu har den cirka 110.- Jamen, vi er et skolefællesskab, og det går godt. Vi får et ekstra grundtilskud på 400.000 kroner om året til blandt andet varmeudgifterne i Ulbjerg. Det får man ikke meget buskørsel til Skals for. Det vil koste 1,5 millioner kroner om året, siger Thomas Madsen.
Et stærkt sammenhold
Udviklingen på den egn, Thomas Madsen er skoleformand på, er rivende - hvis man spørger ham selv.- Der sker så meget her. Vi har selv lavet et friluftsbad i Ulbjerg, og vi har Fjordklyngen. Det kan godt være, at børnetallet går lidt ned lige nu, men det vil jo vende, og så vidt jeg ved, så handler kommunens politik blandt andet om at udvikle i de mindre samfund, siger Thomas Madsen.
Byrådet har, som det er tilfældet i Stoholm, afsat store million-beløb til renovering og udbygning af skolen i Skals samt byggeri af en ny børnehave. I alt cirka 80 millioner kroner over de kommende år.
Er du bange for, at disse penge kan komme i spil, som de er kommet det i Fjends?
- Nej, det er jeg ikke, siger Thomas Madsen.
Om en eventuel skolelukning i Ulbjerg vil betyde, at de aktive borgere i området vil oprette en friskole, vil Thomas Madsen ikke forholde sig til.- Jeg evner slet ikke at forestille mig, at en lukning af skolen i Ulbjerg kan komme på tale, siger han.
Byrådsmedlem valgt for Venstre, Anders Korsbæk Jensen, Hvam, vil gerne spå.- Jeg er helt sikker på, at der vil blive lavet en friskole i Ulbjerg, hvis folkeskolen lukker. Vi er i kommunen nødt til at acceptere, at nogle ting koster lidt ekstra, hvis vi ønsker velfungerende lokalsamfund, og det ønske har jeg, siger Anders Korsbæk Jensen.
Forslaget om at lukke skolen i Sparkær blev fremsat af Venstres gruppeformand Claus Clausen.- Jeg ser det ikke som et decideret forslag. Jeg ser det mere som et emne, vi kan drøfte ved de kommende budgetforhandlinger, siger Anders Korsbæk Jensen.
Kilde: Viborg Folkeblad