Generalforsamling i Ulbjerg og Omegns Skytteforening

Ulbjerg og Omegns Skytteforening afholder ordinær generalforsamling i henhold til vores vedtægter.
Generalforsamlingen finder sted den 28. januar 2020 kl 19:00 i skyttehuset, men med spisning fra kl 18:00.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste den 26. januar 2020.Tilmeldingen til spisning skal ske til formanden Torben Jensen på mobil 26 29 51 96 senest den. 26. januar 2020.

Hilsen Bestyrelsen i skytteforeningen