Generalforsamling i Ulbjerg Lokalråd

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULBJERG LOKALRÅD
Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19:30 i Grøndalscentret, Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingentet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: - På valg er Claus Skov, Christina Ambrosius og Jesper S. Laursen.
Claus Skov ønsker ikke genvalg
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard
9. Oprettelse af Grønt-Team til vedligeholdelse af grønne områder etc.
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lokalrådet er været ved kaffe/the og kage.
Alle er velkomne!