AFLYSNING AF SANKT HANS AFTEN - ved Bakkesøen

Grundet forsamlingsforbuddet på flere end 50 personer ser Ulbjerg Lokalråd sig desværre nødsaget til af AFLYSE Sankt Hans i år.
Ulbjerg Lokalråd vil i stedet gerne opfordre til, at der laves ’Sankt Hans- Hygge’ hjemme i haverne og Midsommervisen synges!
Glædelig Sankt Hans til ALLE.
Ulbjerg Lokalråd