Ulbjerg Strand er lukket for badesæson 2020

Ulbjerg Strand er på baggrund af dårlige badevandsanalyser i de sidste år igen blevet klassificeret som ”Ringe”.
På baggrund af denne klassifikation skal kommunen fraråde badning ved stranden også i 2020 og frem, til den igen kan opfylde kriterierne.
Klassifikationen er foretaget på basis af badevandsprøver udtaget i en 4-årig periode, fra 2016 til og med 2019.I 2016 var Ulbjerg Strand klassificeret som tilfredsstillende, og i årene 2017-2018 var den klassificeret som ringe.
I 2019 blev der dog målt gode værdier ved stranden. Men da klassifikationen beregnes over en 4-årig periode, lå gennemsnittet lige over grænseværdien, og dermed kunne der ikke opnås en acceptabel klassifikation for stranden.
Kommunen har i 2018-2019 - i samarbejde med Energi Viborg - udført tiltag, som forhåbentlig vil forbedre vandkvaliteten i Ulbjerg Møllebæk, bl.a.:Der blev repareret et brud på udløbsledning fra Ulbjerg Renseanlæg.

Der var undersøgt fejlkoblinger i Ulbjerg by.
Hyppige målinger af badevandskvaliteten: Badevandet bliver analyseret 2 gange om ugen i løbet af badevandssæsonen.
Der er installeret en følger på overløbene, som giver alarm, når der sker overløb. Ved overløbshændelser sætter Kommunen skilte op ved stranden og informerer på hjemmesiden.
Viborg Kommune vil fortsætte kildeopsporing af årsag til forurening af Ulbjerg Møllebæk og arbejde videre på at forbedre badevandskvaliteten.