Generalforsamling i Ulbjerg Lokalråd

Tirsdag den 29. september kl. 19:30 i Grøndalscentret, Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingentet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: - På valg er Claus Skov, Christina Ambrosius og Jesper S. Laursen.
Claus Skov ønsker ikke genvalg
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard
9. Oprettelse af Grønt-Team til vedligeholdelse af grønne områder etc.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Generalforsamlingen afholdes uden hensyntagen til gældende retninglinier vedr. Covid-19.
Alle er velkomne!

PDF version klik her