Ulbjerg Lokalråd har afholdt generalforsamling

Formanden for Ulbjerg Lokalråd Jesper Steenfeldt Laursen kunne i sin beretning konkludere
Det er en noget forsinket generalforsamling, men som alle andre steder har Corona-virus haft en stor indflydelse i Lokalrådets arbejde og derfor har vi måtte flytte generalforsamlingen mere end et halvt år.
I tiden der er gået siden vi sidst holdt generalforsamling, har der imidlertid langtfra været stilstand.
Lokalrådet har opnået en meget større synlighed i Ulbjerg end nogensinde før og det er godt!