Information om påtænkt nybyggeri på Bakken

Lokale kræfter arbejder i øjeblikket på muligheden for opførelse af udlejningsboliger på de ledige byggegrunde ved Bakkesøen.
I den forbindelse er Ulbjerg Lokalråd blevet opfordret til at afholde et informationsmøde for alle interesserede, hvor planerne kan fremvises og med mulighed for god dialog.
Mødet afholdes når de gældende Covid-19 restriktioner tillader det. Nærmere information herom senere.
Det skal understreges at Ulbjerg Lokalråd ikke aktivt er en del af planerne, men blot bistår som vært for et møde.

Med venlig hilsen
Ulbjerg Lokalråd.