Generalforsamling i Ulbjerg Lokalråd

Grundet forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at afholde vores årlige generalforsamling som planlagt.
Ulbjerg Lokalråd fastsætter en ny dato for generalforsamlingen, når retningslinjerne vedr. Covid-19 tillader det og indkalder herefter som vanligt.

Med venlig hilsen
Ulbjerg Lokalråd.