Veloverstået generalforsamling i Ulbjerg Lokalråd

Lokalrådet har et stort ønske om, at alle der flytter til Ulbjerg så hurtigt som muligt føler sig hjemme.
Viborg Kommune har i år udstykket 7 nye byggegrunde og i den forbindelse har Lokalrådet haft en god dialog med kommunen - og vi oplever generelt et godt samarbejde med kommunen.
Lokalrådet er også blevet kontaktet i forbindelse med det påtænkte nybyggeri på Bakken, hvor der eventuelt skal opføres et par udlejningsboliger.
Kontingentet på kr. 100,00 fastholdes. Der udsendes kontingentopkrævning umiddelbart efter den nye bestyrelse er konstitueret.