KOM OG MØD LANDDISTRIKTSUDVALGET

KOM OG MØD LANDDISTRIKTSUDVALGET TIL BORGERMØDE I ULBJERG
Ulbjerg Lokalråd inviterer ALLE byens borgere til borgermøde i Ulbjerg Forsamlingshus, Ågade 2, Ulbjerg:
TIRSDAG, den 9. NOVEMBER 2021
kl. 19.00 – 21.00Efter en kort introduktion, vil der være drøftelser ved bordene med politikerne. Efterfølgende er der åben debat.

Vel mødt! – Vi er vært ved kaffe og kage.
Ulbjerg Lokalråd