GENERALFORSAMLING I ULBJERG LOKALRÅD

Mandag den 7. marts kl. 19:30 i Grøndalscentret, Grøndalsvej 1A, Ulbjerg, 8832 Skals
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent
Valg af referent
Formanden aflægger beretning til godkendelse
Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingentet
Valg af bestyrelsesmedlemmer: - På valg er Annelie Berthelsen Krogh, Christina Ambrosius og Jesper Steenfeldt Laursen (alle modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard
Indkomne forslag
Kurt Johansen (medl. af Byrådet (V)) orienterer om nyt fra kommunen i forhold til lokalområdet
Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Lokalrådet er vært ved kaffe/the og kageAlle er velkomne!