Simested ådal - Borup Hede

Stedet her ved den fredede å og hede er både særdeles smukt og fuldt af historie. Skinders Bro over åen og hulvejene i skrænterne hørte til Hærvejssystemet.
Broens forgænger er en af de ældste træbroer, man kender i Danmark. Under en udgravning fandt man pælerester, der er dateret til år 999, altså fra vikingetiden.
Borup Hede er et smukt hedeområde, der dækkede store dele af Himmerland indtil slutningen af 1800-tallet. Der er afmærket en lille natursti og opsat informationstavle. 
De to største høje i området, Galgehøj og Tinghøj, er ormodentlig anlagt i bondestenalderen. Deres navne fortæller om deres brug i middelalderen som udendørs ting- og rettergangssteder: I 1680 holdt knaberne i det gamle Rinds Herred ting her på Tinghøj. I 1774 blev tinget flyttet til tinghuset i Hobro. En mindesten markerer i dag de svundne tider.