Blomstrende kobjælder

Af de helt særlige oplevelser er nu de blomstrende Opret Kobjælder ved Ulbjerg Klint ved Limfjorden.
Her blomstrer hundredvis af denne på en gang nøjsomme og smukke plante på de stejle skrænter ved Limfjordens vestvendte kyst.
Planterne holder sig tæt ved jordens overflade på dette vind omsuste sted og lader kun de lave blomster stikke op til glæde for de insekter, der besøger området.
Området plejes af Skov- og Naturstyrelsen ved vedvarende græsning med kreaturer. Det er vigtigt at området ikke får lov til at gro til med store græsser, stauder og buske. Kobjælderne kan ikke tåle den hårde konkurrence med de skyggegivende arter.
Hvorfra har blomsterne deres navn?
Måske er det fordi blomsterne ligner en kobjælde, der er lille klokke, der hænges om halsen på fritgående køer, så man kan høre, hvor de er.

I den danske natur findes der tre forskellige arter af kobjælde. Den mest udbredte er Nikkende Kobjælde, Opret Kobjælde, der findes hist og her i sær i Jylland og er i øvrigt meget sjælden, og så endelig Vår-Kobjælde, der er meget sjælden.