Hjarbæk Fjord Golf Center

Motion, samvær, flot natur & hyggelige omgivelser-du finder det hele i Hjarbæk Fjord Golf Center - Golf er 90èrnes grønne familiesport

Disse slogans er at finde på en af de første brochurer, som findes i arkivmaterialet.
Måske var det disse udsagn, der gjorde sig gældende, da søskendeparret Signe Jensen og Gerda Ibsen ( født Hvid) i 1988 besluttede sig for at købe deres fædrene gård: ”Stavild Møllegaard”.I det første udkast blev der regnet med en 18-hullers bane; men et senere tilkøb af ”Mønskov Hedegaard”,- samt et lille husmandssted medførte, at der kunne etableres et golfcenter med 27 huller.
Signe og Gerda er ud af en søskenflok på 5;- og at det netop var de to piger, som tog initiativ, skyldes nok den omstændighed, at de begge var ivrige golfspillere i henholdsvis Viborg og Odense. Desuden var baglandet i orden;- idet de to svogre ( Bruno Jensen og Niels Ibsen) begge var golfspillere,- og var samtidig meget interesseret i projektet.
Efter det første udkast med de 18 huller var planen den, at golfbanen skulle være færdig omkring foråret 1993. Den nye golfbane fik navnet ”Mill Farm Golf”.
Men de økonomiske beregninger viste meget hurtigt, at der skulle inddrages ekstra kapital.
Derfor indgik Signe Jensen og Gerda Ibsen i et samarbejde med Golfsam, som de solgte jorden til.
Golfsam er det samarbejdsforum, der består af Pensam og Hedeselskabet .
Pensam (pensionskasserne) kunne tilføre den nødvendige kapital og Hedeselskabet kunne levere den tekniske ekspertise.
Golfsam er ejer af anlægget, men det lejes ud til et driftsselskab med direktør Niels Ibsen, som den daglige leder. Lejeaftalen løber over en 20-års periode.
Golfsams overtagelse af jorden fra ”Stavild Møllegaard”, ”Mønskov Hedegaard”, samt et mindre nærliggende husmandssted, gav et samlet golfareal på 94 ha (200 tdr land).Dette åbnede mulighed for en 27-hullers bane og samtidig en fremskyndelse af etableringsprocessen med åbning af hele golfanlægget omkring august 1992.Altså næsten 1 år tidligere end oprindelig planlagt.
Selve bygningerne på ”Stavild Møllegaard” blev i familiens eje mens ”Mønskov Hedegaard” blev ombygget til bolig for green-keeperen samt indrettet til teknisk center.
Desuden blev der senere (1993 ) etableret et indendørs træningscenter i en af tilhørende bygninger.
Det lille husmandssted er senere blevet total ombygget til det lejlighedskompleks, som i dag findes mellem de to greens på henholdsvis hul Vest 1 og Nord 6.Samtidig skete der et navneskift fra ”Mill Farm Golf” til Hjarbæk Fjord Golf Center.

Besøg deres hjemmeside klik her