Langs Skals Å og Klejtrup sø

Tur ca. 30 km

Download kørselsvejledning

Denne tur, hvor cyklen nok må trækkes et par gange, tager sit udgangspunkt ved Skals, nærmere bestemt ved Løvelbro, hvor hovedvej 13 krydser åen, som den har gjort i århundrede. Her ved den moderne bro findes endnu rester af ”Kong Eriks” bro fra middelalderen – en af landets allerældste stenbroer.
Vi vil nu følge samme rute mod øst som beskrevet i tur nr. 2, d.v.s. at vi overfor Gl. Aalborgvej følger Drivvejen til Bjerregrav kirke i hvis sydmur befinder sig den ene halvdel af en billedfrise udhugget i granitten. Den anden del vil man kunne finde indmuret i den nærliggende Roum kirke, hvordan så det er skal forklares. Meget kan være sket i de 800 år, der er gået siden deres opførelse.
Fra Bjerregrav køres nu ad Herredsvejen mod øst – mod Klejtrup. Lige når man har passeret Møllebækken er der mulighed for ad en grusvej til venstre at komme op i Hvolrisområdet – et arkæologisk udgravningsområde, hvor skilte leder den besøgende rundt.
Ellers fortsætters nogle få hundrede meter frem mod højre ad Teglgårdsvej, der følges ca. 3 km. til Hersom kirke. I Hersom by på adressen Teglgårdsvej 22 ligger den gl. Rytterskole.
Umiddelbart herefter følger kirken fra hvis P-plads der er en herlig udsigt over Skals ådalen. Hersom kirke, hvis ”dåbsattest” er ophængt i våbenhuset, dateres til indvielsesdagen den 11.08-1122. Kirken ejer et rigt inventar, der overgår det noget beskedne ydre. Inventaret er bekostet af familien Rosenørn fra Hersomgård.
Fra kirken følges Teglgårdsvej på ny mod øst til den knækker skarpt til højre mod Vammen. Her fortsættes ligeud ad Ørrisvej, der giver smukke udsigter over Hærup Sø. Følg den vej til Sognevej og mod højre til Herredsvejen, der ca. 300 m. mod øst igen forlades ud for nr. 184, hvor man drejer ned til højre ad en grusvej. Langs denne vej har man på sin venstre hånd et stykke ”urskov”, der vel i århundrede har ligget som overdrev med fødemuligheder for kvæg og svin.
Vejen bliver efterhånden sandet og måske bør man stå af og gå den halve kilometer til tværvejen, der følges til venstre – evt. først med en afstikker til højre ud i ”sumpen” ved Skals Å. Vi befinder os nu i et smukt, ret ensomt område, der i folkemunde går under betegnelsen: ”Det swot Sogn”.
Tværvejen fører til Klejtrup by og bliver efterhånden mere og mere farbar og ender i gaden ”Sandstræde”.
Således kommet til Klejtrup Kro er der mulighed for en afstikker til den højt og smukt beliggende Klejtrup kirke, hvis kirkegård rummer et minde over morderen Rasmus Mørk, der i 1879 myrdede to mennesker og som straf derfor måtte lade livet ved den (næst)sidste. Offentlige henrettelse i Danmark. Halshugningen skete på bakkerne vest for byen i januar 1881.
Udsigten er smuk over voldstedet ”Brattingsborg” og Klejtrup sø ved hvis bred Søren Poulsen for ca, 50 år siden anlagde sit ”Verdenskort”. Vejen følges nu fortsat østpå syd om Klejtrup sø mod Hvornum, hvor en grusvej fører forbi kirken mod nordøst – stadig søen rundt.
Kirken er atypisk for denne egn. Her er nemlig indmurede hvælvinger og kamtakkede gavle. Sådanne ombygninger er foretaget i gotisk tid – vel engang i 1400 tallet.
En kilometers penge fra Hvornum passeres det gamle vadested Usen, hvor man i 1978 fandt en runesten, som må være anden del af en nu forsvunden makker, idet indskriften er tolket således: ”-og efter Aamunde, sin sønnesøn”. Mon første halvdel befinder sig i en kirkemur eller på bunden af Klejtrup sø, vides ikke.
Vel fremme ved den asfalterede vej drejes mod Klejtrup, således at turen rundt om søen er til ende.
Sluttelig følges Herredsvejen ”rutschebanen” hele vejen retur til Bjerregrav og løvelbro, der var vort udgangspunkt.
Vel fremme ved den asfalterede vej drejes mod Klejtrup, således at turen rundt om søen er til ende.
Sluttelig følges Herredsvejen ”rutschebanen” hele vejen retur til Bjerregrav og løvelbro, der var vort udgangspunkt.