Ulbjerg camping til Simested å

Tur på ca. 15 km

Download kørselsvejledning

Kør mod syd ad Løgstør landevej til man ret øst for Ulbjerg by kommer til vejkrydset, hvor Tingvej passerer. Denne følges nu mod øst – mod Møldrup. Alene navnet Tingvej lader ane, at vi er på sporet af et eller andet. Herom senere. Ca. 3 km. inde i Flensborgs plantage møder vi på venstre hånd den anselige Støvhøj, hvis kote på 42 m. over havet er et af områdets højeste steder. Desværre er der – grundet plantagen – ikke meget udsyn fra toppen. Snart åbner landskabet sig dog dramatisk på anden vis, nemlig når vi dukker ud af plantagen på vej ned mod den imponerende Simested ådal. Til højre breder heden sig som et minde om, hvorledes store dele af denne egn så ud for mindre end 100 år siden.
Her, hvor den nye Skindersbro passerer åen, har der været overgang med bro siden middelalderen. Landet på begge sider når her tæt sammen, således at muligheden for at komme over de ellers tidligere så bundløse enge, er mulig.Disse våde, udrænede områder var også i fordums tid egnede som værn mod fjenden i ufredstider. Således fortæller Rinds Herreds krønike, at en flok bønder under svenskekrigene i midten af 1600-tallet havde forskanset sig på vestsiden af åen og brudt plankerne af, da fjenden, i form af tyske lejetropper nåede frem til denne egn.
Disse krigsvante lejetropper havde kun foragt for de himmerlandske bønder, hvilket en ung landsknægt viste ved at vende sin bare ende mod åen. Denne hån blev dog skytten på Lynderup for meget, hvorfor han tog omhyggeligt sigte med sin musket og ramte lejesvenden på det foragtelige sted. Soldaten døde, fortælles det, og blev begravet på stedet.
En god historie, som man på stedet har kendt siden episoden fandt sted. Og sandelig om ikke man i forbindelse med gravning af naturgasledninger fandt beviset! Et skelet af en yngre mand, hastigt nedkulet, med en blykugle i bagen – akkurat som krøniken havde fortalt.
Tilbage på vejen møder vi umiddelbart efter Skindersbro to gravhøje – en på hver side af vejen. Ved den på sydsiden (til højre) holdtes frem til 1688 Rinds Herreds ting. Umiddelbart derved er for få år siden rejst en mindesten. Herfra har Tingvej sit navn.
På højen ved den nordlige side af vejen eksekveredes de ubarmhjertige domme, der blev misdædere til del – heraf navnet Galgehøj.Efter dette blik bagud i tid, vil vi også køre tilbage over broen og umiddelbart efter dreje til højre mod Fjelsø. Efter ca. 1,5 km. kommer Skinderup Mølle, der nu er et moderne dambrug og lystfisker sø.
Herfra følges til venstre den smalle Skinderupvej mod nordvest til Ll. Torup.
Her inde i Rækkeborg skal have ligget en ridderborg: ”Richardsborg”, der engang har tilhørt en rødhåret, skotsk adelsslægt. Hverken stedet eller slægten lader sig dog mere efterspore.
Det gør til gengæld DONGs store, moderne naturgaslager, hvor caverner (hulrum) i den underliggende salthorst, rummer mill. Af m3 naturgas.I Ll. Torup drejes til venstre mod Ulbjerg og vejen følges nu ca. 3 km. gennem plantagen tilbage til Løgstørvej umiddelbart syd for vort udgangspunkt.