Ulbjerg camping til Lynderup

Tur på ca. 20 km.

Download kørselsvejledning

Kør ind i Ulbjerg by fra nord. Midt i byen – ved forsamlingshuset – drejes til højre i vej Y-et mod Sundstrup. Snart når man krydset i Tolstrup, hvor en vej mod vest fører ud til fjorden, der kan ses i det fjerne.
Ved enden af denne vej ligger det storslåede, fredede Klintområde med udsigt over Lovens Bredning.
Vor tur gælder dog ikke klinten denne gang (tillæg ca. 3,5 km), hvorfor vi fortsætter mod syd indtil vi når ud til den nye Hobro – Skive landevej, der ad en dæmning fra 1967 fører over det smalle Virksund (rute 579).Ved landevejen drejes til højre, hvorefter man ca. 750 m fremme på ny forlader denne ucharmerende, men praktiske vej, og drejer til venstre ad Sundvej, der dog omgående forlades skråt mod højre ad Skovvej.
Nu er der så ikke flere svinkeærinder, ide Skovvej kan følges stik syd de næste ca. 4.5 km, forbi gården ”Nørreris” til Lynderup kirke. Den romanske kvaderstenskirke ligger højt og synligt med sit gotiske tårn, der har bindingsværk i gavlene. De ældste dele af denne kirke er vel efterhånden hen ved 800 år gamle.
Såvel kirken som kirkegården rummer adskillige gravminder fra svundne slægter til Lynderupgård, der ses nedenfor kirkebakken gennem den gamle låge i kirkedigets sydøstre hjørne.
Tættere på denne, kan vi glæde os over den smukke gamle bygning, der efter Skipper Clements afbrænding under grevens fejde, på ny blev opført fra 1556 af Christoffer Rosenkrantz, som en af landets mest anselige bindingsværk-
bygninger.
I borggården findes tillige en meget gammel brønd med springvand – en såkalt ”vandkunst”.Har man stadig mod på området – og tør lægge endnu et par kilometer til turen – foreslås det, at man fortsætter ad den asfalterede Skovvej en ca. 1,5 km. opad til dens ophør ved to smukke gravhøje, Marens Patter.
Fra disse er der en storslået udsigt over Hjarbæk fjord mod syd og vest. Godt denne ikke blev tørret ud, som der var planer fremme om for et halvt hundrede år siden;
Var turen lang nok, foretages tilbagerejsen ad samme vej. Tingene ser nogle gange anderledes ud ved at blive set fra den anden side!Tør man kører en omvej på et par kilometer, foreslåes det at følge fjorden mod øst til Låstrup, hvorefter man ved det gamle mejeri kæmper sig op ad Vejlebakken ad den gamle Aggersund – Viborgvej, nu den moderne Løgstør landevej. Denne fører direkte til Ulbjerg (ca. 7 km.).
Vi når således tilbage til udgangspunktet.