I kommunens midte

Tur på ca. 30 km.

Download kørselsvejledning

Start ved kommunens administrationsbygning i nordkanten af Møldrup by. Der køres stik mod nord af Gl. Ålborgvej tværs over landevejen Hobro – Skive. Efter et par kilometer begynder vejen at stige op til ca. 50 m højde på den østlige del af højderyggen Tulsbjerge, der er en randmoræne fra en af isens standselinier ved sidste istid.
Vejen vi kører på, er den gamle hovedvej fra Viborg til Ålborg og ude mod øst kan vi se dens afløser, den nuværende A 13. Når vi har kørt i alt ca. 4 km ad vejen drejes til venstre ad Skovbrynet, der er den første vej umiddelbart inde i Aalestrup kommune. Skovbrynet følges til den ved gården Kallestrup udmunder i Kallestrupvej, der nu følges sydpå (venstre) ind i Møldrup kommune. Efter ca. 1,5 km drejes til venstre ad grusvejen Harhøjvej, der følges ca. 200 m til den offentlige P-plads.
Man bør her bestige den 66 m høje Harhøj, der kroner Tulsbjerges vestlige del. Herfra er der en flot udsigt især mod syd.
Tilbage til Kallestrupvej følges denne til Tostrup kirke, hvis resturerede tårn har genskabt den smukke arkade mellem tårnrum og kirkeskib.
Ved kirken drejes mod vest – til højre ned ad bakken (Tingvej). Efter et par lette kilometer nås Skindersbro, et middelalderligt overgangssted. Ved Skindersbro ses en mindesten om Rinds herreds tingsted indtil 1688 ved de to gravhøje Tinghøj og Galgehøj. For nylig er ved denne fundet skelettet af en tysk lejesoldat dræbt under svenskekrigene i 1600-tallet af den lokale herregårdsskytte fra Lynderupgård.
Fra Skindersbro skal vi nu ca. 300 m tilbage mod Tostrup. Her drejes til højre ad en gammel, sandet sognevej, der trods bakker og sand kan befærdes på cykel. Turen er særpræget og strækker sig kun over 1 km, inden vi er fremme ved Hobro – Skive landevejen (rute 579). Der køres lige over ad vejens fortsættelse, nu asfalteret og med navnet Ugelrisvej.
I landsbyen Ndr. Skringstrup drejes op ad bakken mod venstre ad vejen Ndr. Skringstrupvej. På toppen kommer vi til stationsbyen Skringstrup, der opstod efter Viborg – Aalestrupbanens igangsættelse i slutningen af forrige århundrede. I dag fungerer banen kun som godsbane.
I byen drejes til venstre ad Herredsvejen. Ved forsamlingshuset står en mindesten for befrielsen i 1945. 500 m ude af byen drejes ved Storhøj til venstre ad Nørdamvej med skilt mod Tostrup. Små 3 km fremme passeres på højre side den anseelige Vathøj, der aldrig har været udgravet og som derfor stadig kan rumme hemmeligheder.
Umiddelbart efter Vathøj drejes til højre ad Hørup Møllevej, der følges nedad til Hørup med passage af Mølledammen, inden vi igen når ud til Herredsvejen, hvor der drejes til venstre mod Bjerregrav.
Ved købmanden midt i Bjerregrav by følges den gamle hovedvej til højre mod syd (Gl. Ålborgvej) ud til nuværende A 13. På cykelstien køres nu ca. 300 m til Skals å og den moderne overgang ved Løvelbro. Allerede for 700 år siden var her fast forbindelse, hvilket siger noget om denne vejs betydning for trafikken Viborg – Aalborg. Vi kan forvisse os om sandheden i dette ved at stå af cyklen umiddelbart syd for broen og kaste et blik ned på højre side af broen. Her findes endnu engang soklen til en strømpille fra den middelalderlige bro, der formentlig stammer fra Kong Erik Plovpennings tid, hvilket vil sige omkring 1250.Kør nu tilbage ad A 13 på den modsatte cykelsti og følg overfor Gl. Ålborgvej Drivvejen til højre mod Bjerregrav kirke. For at komme dertil drejes fra Drivvejen igen til højre ad Kirkevænget.
I den uanseelige, kullede kirke hænger et ejendommeligt kirkeskib – et vikingeskib.
Ved Bjerregrav skole kan tages en afstikker til højre mod Hvolris området (se tur nr. 2) ellers køres lige over til Naundrupvej, der langs Møllebækken følges ca. 3,5 km, hvor man over Vestbæk bro passerer bækken. Umiddelbart efter drejes til venstre ad Fårebrovej.
Når denne ender i Hobrovej drejes til venstre mod Møldrup. På toppen ad bakken ligger to gårde – Møldrup, der med deres navne har givet navn til såvel stationsbyen som hele kommunen.
Umiddelbart inden indkørsel i Møldrup passeres på ny A 13. Inde i byen drejes til højre og man er tilbage ved udgangspunktet.